NOVÝ POPULÁR

ČASOPIS PRE TÝCH,
KTORÝM HUDBA ŽIVOT SPRÍJEMŇUJE, ALE NENAHRÁDZA

  • Celofarebný dvojmesačník o hudbe a všetkom, čo s ňou súvisí
  • Domáca scéna od popu až po alternatívu
  • Podporte Nový Populár a pomôžete nastaviť zrkadlo slovenskej hudbe. Aj Váš podiel môže prispieť pri tvorbe jej kroniky.
OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Hudba 70%
rozhovory, recenzie, profily, seriály
Hudobné nástroje 15%
články, testy, workshopy, profi technika
Elektronika 10%
čierna technika, high-end, digitálne „hračky“
Ostatné 5%
hudobné školy film, knihy, životný štýl

ŠPECIFIKÁCIA

Náklad: 5000 ks
Počet strán: 56 a viac
Papier: 90 -100 g, lesklý
Obálka: 170 g, lesklý
Väzba: V1
Periodicita: 2-mesačník
Cena: 1,9 € / 49 Kč bez CD prílohy; 3,3 € / 85 Kč s CD prílohou

Uvedené údaje sú aktuálne
do konca roka 2010.

DISTRIBÚCIA A REMITENDA

Nový Populár vychádza v náklade
5000 ks. Tento náklad distribuujú:

  • Mediaprint Kapa - bežná distr. sieť, stánky PNS, kamenné predajne atď.
  • Distribúcia Závodský - predajne s hudobnými nosičmi.
  • Obchody s hudobnými nástrojmi.
  • Pošty – zásielky individuálnym abonentom, po dohode aj do zahraničia.

Nepredané časopisy (remitenda) sa rozosielajú spolu s katalógom Dobierky Závodský, zdarma stálym zákazníkom firmy Závodský. Takouto formou sa k svojim čitateľom dostáva celý náklad, vrátane reklamných príloh.


Vydáva: Ing. arch. Jozef Chrobák
(aka Martin Chrobák)
IČO: 40 101 410 • IČ DPH: SK1032961941
Redakcia: Ľ. Fullu 60, 841 05 Bratislava
Šéfredaktor:
Martin Chrobák
DTP a grafická úprava:
Waldemar Švábenský

>>
Inzercia
>> Mobil: 0911 61 81 81
>> Banka: 2626431880/1100

O ČOM JE NOVÝ POPULÁR A PRE KOHO JE URČENÝ

Profil časopisu:
Nový Populár je hudobný časopis otvorený všetkým hudobným žánrom, medzi ktorými má dominujúce zastúpenie hlavný prúd populárnej hudby, jeho nové podoby, ale aj overené hodnoty. Jeho náplňou je prevažne domáca scéna, ale v časopise majú svoje miesto aj informácie o svetovej hudbe neohraničenej priestorom a časom, exkluzívne rozhovory či portréty osobností medzinárodného významu. Nový Populár vychádza na Slovensku, ale svojich abonentov si našiel už i v zahraničí. Ako jediný časopis venovaný popmusic a domácej scéne pokrýva voľný priestor na našom trhu a oživuje tradíciu pôvodného hudobného mesačníka Populár, ktorý pravidelne vychádzal v rozmedzí rokov1970 – 1992. Nový Populár vychádza od roku 2008 a v súčasnosti už vstúpil do druhého ročníka svojej existencie.

Cieľová skupina:
Nový Populár je orientovaný na ekonomicky aktívnych ľudí, ktorým „hudba spríjemňuje život bez toho, aby im ho nahrádzala“. Znamená to, že pred suchými analýzami uprednostňuje skôr štýlové texty písané populárnou, nie však bulvárnou formou. Uchádza sa o pozornosť čitateľov-poslucháčov z rôznych vekových aj vzdelanostných štruktúr so spoločným záujmom o hudbu. Ambíciou Nového Populáru je spájať hudbou generácie – naučiť „starých psov novým trikom“ a tým mladým ponúknuť zaujímavé zážitky na ich vlastnej ceste k rešpektu.


Vekové kategórie:
Generácia 30-65 r. Asi 65% základne tvoria čitatelia, ktorí majú ešte v pamäti pôvodný Populár. Sú to väčšinou ekonomicky aktívni ľudia, ktorí pred virtuálnym prostredím internetu uprednostnia váhu tlačeného slova, komfort a štýl časopisu, ktorý oživí spomienky z minulosti a zrozumiteľnou formou informuje o súčasnosti. Nový Populár sa nevymedzuje a nedelí ľudí na tých, ktorí sú „in“a ktorí sú už „out“. Ťažisko čitateľov v danej kategórii pritom spočíva skôr na strednej, než staršej generácii.

Generácia 20-30 r. Približne 35% základne tvoria mladí čitatelia so záujmom o súčasnú hudobnú scénu, ktorú tvoria ich vrstovníci, respektíve aj oni sami.

Prečo inzerovať:
Nový Populár je v súčasnosti na slovenskom trhu jediným časopisom, ktorý sa zameriava výlučne na populárnu hudbu a témy, ktoré s ňou úzko súvisia (hudobné nástroje, hi-fi, technické doplnky súčasného životného štýlu). Koncentruje pozornosť čitateľov so záujmom o nové hudobné nosiče, návštevu koncertov a iných hudobných podujatí, oslovuje poslucháčov, ktorí chcú počúvať hudbu z kvalitných a štýlových reprodukčných zariadení, poslucháčov ktorí sa s hudbou radi hrajú a radi ju aj hrajú. Približne tretina čitateľov všetkých vekových skupín sú hudobníci - od (polo)profesionálov, cez amatérov až po začiatočníkov. Pre nich sú v časopise určené texty o hudobných nástrojoch, štúdiovej technike, ale tiež rôzne hudobné školy a dielne. Domáce firmy tak formou inzercie môžu cielene osloviť svojich slovenských zákazníkov. Či už sa jedná o nástroje, hi-fi techniku, alebo iné zariadenia a doplnky, o ktorých je v časopise reč, všetky tieto produkty sú uvedené v kontexte životného štýlu a reálnej praxe, teda v súvislostiach, ktoré ich oživujú a robia atraktívnejšími. Zadávateľ tak k platenej ploche inzercie získa naviac článok, ktorý aj touto formou upriami pozornosť na jeho produkt.